Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน1

คำสั่งมอบหมายงาน

คำสั่งมอบหมายงาน

กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

เอกสารแนบ

คำสั่งการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน

ขนาดไฟล์:10.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการส่วน

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง