Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ทสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์

ทสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์

ทสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์