Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

วิทยากรการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

วิทยากรการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

วิทยากรการฝึกปฏิบัติการจัดการขยะทั่วไปด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชย์ใหม่และนำมาประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน และติดตามผลการดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพของควันเรือน ของอบต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี