Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ฝึกซ้อมแผนรับไฟป่า การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ประจำปี 2564

ฝึกซ้อมแผนรับไฟป่า การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ประจำปี 2564

ร่วมฝึกซ้อมแผนรรับไฟป่า การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ประจำปี 2564 เพื่อซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติ การประสานงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์