Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ทสจ.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564

ทสจ.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทสจ.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)