Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู่้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2546 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การยื่นคำขอเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 กรมป่าไม้เปิดให้บริการยื่นคำขอผ่านระบบสวนป่าออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่น ณ กรมป่าไม้ และจังหวัดอื่นๆ ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สนง.ทสจ.  

แกลเลอรี่