Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Sawan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

บินสำรวจและประเมินเชื้อเพลิงไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

บินสำรวจและประเมินเชื้อเพลิงไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด และ สบอ.12 นว.
บินสำรวจและประเมินปริมาณเชื้อเพลิง ในเขตป่าและเขตพื้นที่การเกษตร
เพื่อวางแผนการ ควบคุมป้องกัน ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดนครสวรรค์

แกลเลอรี่